Kas yra Karate Do?

Okinavos Goju Ryu Karate Do – tai dinamiškas ir galingas kovos menas. Gerai treniruotas specialistas sugeba taip meistriškai ir tiksliai valdyti kūną ir protą, kad gali smogti didžiule jėga net tuomet kai priešininkas yra fiziškai stipresnis. Okinavos Goju Ryu mokoma vidutinio atstumo bei artimos kovos technikų. Mokymo tikslas – išvystyti efektyvius kovinius įgūdžius ir užgrūdinti charakterį. Dėl šių priežasčių Okinavos Goju Ryu yra ypač efektyvi savigynos sistema.

Okinavos Goju Ryu Karate Do skatina kūno ir proto tobulėjimą. Meistro Chojun Miyagi dėka Goju Ryu šiandien yra modernus ir visapusiškas kovos menas.

Goju Ryu treniruočių metu yra dirbama keturiuose skirtinguose lygmenyse:

1.Fiziniame 
2.Koviniame (savigyna) 
3.Sveikatingumo 
4.Dvasiniame 

 

Fizinis lygmuo gali būti suskirstytas į keturias dalis:

1.Junbi Undo (Paruošiamieji pratimai):  DSC5143 raw

Tai specialūs apšilimo pratimai paremti Goju Ryu technika, kurie padeda pasiruošti treniruotei ir vysto lankstumą, ištvermę bei jėgą.

2.Hojo Undo (Papildomi pratimai): 

Papildomi pratimai yra skirti stiprinti ir grūdinti kūną, vystyti lankstumą, ištvermę, koordinaciją bei sprogstamąją jėgą. Papildomų pratimų metu yra naudojami specialūs įrankiai (svoriai ir smūgiavimo įrankiai)

3.Kihon (Bazinės technikos): 

Bazinės technikos yra tam tikros technikos išimtos iš Katų ir atliekamos savarankiškai arba poroje. Atliekant bazines technikas yra mokomąsi teisingos kūno laikysenos bei tinkamai judėti tiek gynybinėse tiek atakuojančiose situacijose. Kihon metu vystoma koordinacija, tikslumas, ištvermė ir sprogstamoji jėga.

4.Kata (Formos): 

Kata – tai iš anksto apibrėžta kovinių technikų seka. Katos yra senųjų Karate Do meistrų, ilgą laiką tobulinusių savo stilių, palikimas ir sudaro Goju Ryu pagrindą. Visi principai, strategijos, taktikos ir technikų pritaikymas realiose situacijose, t.y. visa tai, kas sudaro Goju Ryu kyla iš katų. Atliekant kata yra tobulinama kūno judesio kultūra, vystomas teisingas kvėpavimas, koncentracija, tikslumas, ištvermė ir sprogstamoji jėga.

Kovinis lygmuo  DSC5187 raw

Koviniai įgūdžiai, tikslumas, greitis, jėga, kovinė dvasia ir sugebėjimas bet kurioje situacijoje reaguoti ramiai ir tinkamai padės jums sėkmingai įveikti sunkumus kylančius kasdieniame gyvenime.

 

Aukščiau pateiktos savybės yra vystomos ir tobulinamos paktikuojant:

SAM 0153

 1. Bunkai (Katos pritaikymas): 

 Kad galėtų praleisti savo žinias, senieji meistrai sukūrė katas. Iš pirmo   žvilgsnio kata atrodo tiesiog graži kovinių technikų seka, tačiau kiekviena  katos technika gali būti pritaikyta realioje situacijoje ir tokia praktika yra  vadinama Bunkai. Kata ir Bunkai tarsi atspindi viena kitą ir praktikuojant vieną  automatiškai tobulėja kita dalis. Pažengę mokiniai yra skatinami patys ieškoti  katos pritaikymo galimybių.

2. Kakei (Stumiančios rankos): 

Kakei technikos taip pat kilo iš kratų. Kovojant ilgo arba vidutinio atstumo distancijoje pojūtis, kuriuo labiausiai pasikliaujame yra rega, tačiau artimoje kovoje pasikliauti vien rega negalime. Kakei vysto gebėjimą kovoti artimoje kovoje oponento judėjimą ir jėgos kryptį jaučiant rankomis. Praktikuodamas Kakei mokinys įsisavina artimos kovos technikas, kurios apima smūgius, sugriebimus, laužimus ir griovimus.

3. Kumite (Sparingas): 

Kumite metu mokiniai praktikuoja iš anksto apibrėžtus, pusiau laisvus sparingo pratimus. Tokiu būdu yra vystomas technikų pritaikymas kovos metu, o taip pat tobulinamas atstumo pojūtis, greitis, kovinė dvasia. Kumite suteikia mokiniui galimybę vystyti savitą kovos stilių paremtą Goju Ryu principais. Kai mokinys puikiai įsisavina realios kovos principus, jis gali pradėti praktikuoti laisvą sparingą.

Sveikatingumo lygmuo

Treniruojantis Goju Ryu yra gerinama kūno laikysena, didinamas jo lankstumas, vystoma jėga ir ištvermė. Atliekant katas Sanchin ir Tensho kvėpavimo technikų pagalba yra vystoma vidinė kūno energija.

Dvasinis lygmuo

Griežtos Goju Ryu treniruotės padeda vystyti susitelkimą ir stiprina mokinio dvasią. Dinamiški sprogstamieji judesiai išmoko sutelkti vidinę jėgą ir leidžia jai pasireikšti atliekamos technikos metu. Goju Ryu taip pat vysto šias charakterio savybes: motivaciją, savikontrolę, organizuotumą, santūrumą, paklusnumą ir pagarbą kitiems.

Visa tai atsispindi Dojo Kun. Tai nurodymų rinkinys apibrėžtas meistro Eiichi Miyazato bei paremtas jo mokytojo meistro Chojun Miyagi pamokymais. Tai nurodymai, kurie padeda formuoti stiprų, tačiau lankstų ir dėmesingą charakterį skatindami mokinį būti ramų, paklusnų ir kantrų. Šie nurodymai nėra ezoteriniai ar mistiniai įsakymai, tai paprasti ir aiškūs patarimai, kurie padeda mokiniui tiek kasdieniame gyvenime, tiek Goju Ryu treniruotėse.

1. Būk kuklus ir mandagus SAM 0246
2. Treniruokis atsižvelgdamas į savo fizines galimybes 
3. Mokykis nuoširdžiai ir su kūrybingumu 
4. Būk ramus mintyse ir greitas veiksmuose 
5. Rūpinkis savo sveikata 
6. Gyvenk paprastai 
7. Nebūk perdaug išdidus 
8. Atkakliai tęsk treniruotes 

 

Ar kiekvienas gali mokytis Goju Ryu?

Okinavos Goju Ryu gali mokytis tiek jaunas, tiek senas, tiek vyras, tiek moteris, tačiau kiekvienas mokinys turi atsižvelgti į savo fizinį pajėgumą. Jei laikysitės šios taisyklės, Okinavos Goju Ryu suteiks jums naujų įgūdžių, bei padės vystyti jau turimus.

Ką reiškia terminai: Okinavos Goju Ryu Karate Do?

•Okinavos:

Okinava – tai piečiausia sala Japonijai priklausančių salų grandinėje. Okinava yra Karate Do gimtinė.

•Goju:

Goju reiškia „Kietas/Minkštas“ ir perteikia „Ying/Yang“ principą. „Ying/Yang“ - tai idėja, kuri išreiškia priešybes ir balansą esantį tarp jų.

•Karate:

Karate reiškia „Tuščios rankos“ ir perteikia beginklės kovos idėją.

•Do:

Do reiškia „Kelias“ ir nurodo, kad Karate yra visą gyvenimą trunkantis mokymosi procesas ir gyvenimo būdas.